Lata czterdzieste, dostrzec można kamienicę przy ulicy Pocztowej (obecnie Dzienn..., stare zdjęcia -

Lata czterdzieste, dostrzec można kamienicę przy ulicy Pocztowej (obecnie Dzienny Dom Pomocy) i kolejową wieżę ciśnień. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu miejsca, z którego zrobiono zdjęcie, a wtedy może uda się poznać nazwiska widocznych panów.

Grzes67 4 years, 2 months ago
Comments (0)