Lata trzydzieste, dom przy ulicy Piastowskiej 16, obecnie mieści się w nim kance..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, dom przy ulicy Piastowskiej 16, obecnie mieści się w nim kancelaria adwokacka. Przed wojną swoje biuro miał tutaj komornik Leon Klaus. Pan Klaus stoi przy prawej kolumnie, obok żona Bronisława. Przy lewej kolumnie: Pelagia Wala i Marcjanna Klaus. Po prawej widoczne pracownice kancelarii, w ciemnym berecie to Władysława Adamska. Przy samochodzie stoi osobisty szofer pana Leona.

Grzes67 4 years, 3 months ago
Comments (2)
Grzes67 4 years, 2 months ago

Kierowca to Kazimierz Chełminiak

Grzes67 3 years, 9 months ago

Druga z pracownic to Janina Stojecka (po mężu Skupińska)