Lata trzydzieste, dom przy ulicy Piastowskiej 16, obecnie mieści się w nim kance..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, dom przy ulicy Piastowskiej 16, obecnie mieści się w nim kancelaria adwokacka. Przed wojną swoje biuro miał tutaj komornik Leon Klaus. Pan Klaus stoi przy prawej kolumnie, obok żona Bronisława. Przy lewej kolumnie: Pelagia Wala i Marcjanna Klaus. Po prawej widoczne pracownice kancelarii, w ciemnym berecie to Władysława Adamska. Przy samochodzie stoi osobisty szofer pana Leona.

Grzes67 2 years, 5 months ago
Comments (2)
Grzes67 2 years, 4 months ago

Kierowca to Kazimierz Chełminiak

Grzes67 1 year, 10 months ago

Druga z pracownic to Janina Stojecka (po mężu Skupińska)