Lata trzydzieste, styk ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza) i Okrężnej. Aniela..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, styk ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza) i Okrężnej. Aniela Kokot (po pierwszym mężu Cichosz, z d. Małyszka) z mężem Stanisławem po zakończonej mszy w kościele farnym wracają do domu.
Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

Grzes67 2 years ago
Comments (0)