W parku miejskim w Ostrzeszowie, lata czterdzieste. Przy fontannie siedzą, od le..., stare zdjęcia -

W parku miejskim w Ostrzeszowie, lata czterdzieste. Przy fontannie siedzą, od lewej: Mirosława Kuśnierczyk, Zofia Frykowska, Kazimiera Kuśnierczyk.

Grzes67 10 months, 1 week ago
Comments (2)
Bernadetta 1 week, 5 days ago

Dzień dobry, poszukuję osób, które znały Zofię Frykowską, jej męża Antoniego i wiedzą cokolwiek o losie ich córki. Bernadetta Frykowska - Pieczyńska

Grzes67 1 week, 2 days ago

W Ostrzeszowie przed wojną były dwie rodziny Frykowskich, nie spokrewnione ze sobą.
https://dziejeostrzeszowa.pl/c46fbe09/zdjecie/7051/