Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Ostrzeszowie.
Lata trzydzieste, druhowie z Tow..., stare zdjęcia -

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Ostrzeszowie.
Lata trzydzieste, druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ spacerują ulicą Zamkową. Widoczna wieża ewangelickiego, w owym czasie, kościoła Chrystusa Króla.
Źródło: portal aukcyjny.

Grzes67 1 year, 1 month ago
Comments (0)