Schyłek lat 20-tych, przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Po prawej stronie stoi Wa..., stare zdjęcia -

Schyłek lat 20-tych, przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Po prawej stronie stoi Wacław Ogrodowski. Pomnik został wzniesiony w roku 1917, w setną rocznicę śmierci przywódcy insurekcji. Ufundowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, obelisk stanął za, rozebranym w 1939 roku, kościołem Św. Anny. Obecnie jest to teren ogródków dziecięcych im. Walentego Dymka. W czasie wojny pomnik został zniszczony przez Niemców, w 1985 roku z ofiarowanych przez Ignacego Mosia środków, roztrzaskane przez okupanta tablice zostały zrekonstruowane.
W tym roku obchodzić będziemy 125-tą rocznicę utworzenia w Ostrzeszowie gniazda Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, dlatego wraz z Muzeum Regionalnym i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej poszukujemy zdjęć, dokumentów i pamiątek po tej jakże zasłużonej dla naszego miasta organizacji.
Ze zbiorów Bohdana Ogrodowskiego/

Grzes67 2 years, 3 months ago
Comments (0)