Zima w parku miejskim, w tyle widoczna kościelna wieża. Rozpoznano braci Dolatów..., stare zdjęcia -

Zima w parku miejskim, w tyle widoczna kościelna wieża. Rozpoznano braci Dolatów: Idziego i Stanisława. Lata trzydzieste.
Ze zbiorów Małgorzaty Dolaty.

Grzes67 2 years, 2 months ago
Comments (0)