Listopad 1934 rok, przy fontannie w parku miejskim. Od lewej siedzą: Mieczysław ..., stare zdjęcia -

Listopad 1934 rok, przy fontannie w parku miejskim. Od lewej siedzą: Mieczysław Maniszewski, Aniela Janiszewska (z d. Maniszewska), Kornelia Wiza, Wanda Wiza (z d. Maniszewska), Ignacy Maniszewski. W tyle widoczny drewniany pawilon.
Ze zbiorów Marii Bacik (Wiza)

Grzes67 2 years, 3 months ago
Comments (0)