Rok 1933. Brama klasztorna od strony ulicy Leśnej (obecnie zamurowana). Klasztor..., stare zdjęcia -

Rok 1933. Brama klasztorna od strony ulicy Leśnej (obecnie zamurowana). Klasztor opuszczony i zaniedbany, prawdopodobnie siostry nazaretanki jeszcze się nie wprowadziły. Stoją od lewej: Irena Malinowska, Emilia Spychalska i Władysław Spychalski.
Ze zbiorów Grzegorz Kosmali.

Grzes67 1 year, 8 months ago
Comments (0)