W dniu 17 stycznia zmarł Jerzy Pichet, znany regionalista, autor wielu opracowań..., stare zdjęcia -

W dniu 17 stycznia zmarł Jerzy Pichet, znany regionalista, autor wielu opracowań i publikacji o Ostrzeszowie i jego mieszkańcach. Urodził się 10 września 1943 roku, uczęszczał do szkoły podstawowej nr 2 ,był aktywnym członkiem harcerstwa. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury, wyjechał do Poznania, gdzie rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej, kończąc je z tytułem mgr inż. specjalisty od spawania. Obronił doktorat i przez pewnin czas był adiunktem. Po odejściu, w latach 80-tych z politechniki, pracował w szkole podstawowej nr 65, później gimnazjum nr 9 na Winogradach w Poznaniu. Ostatnie lata spędził w Ostrzeszowie aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta.

Grzes67 7 years, 4 months ago
Comments (0)