Lata trzydzieste, salon fryzjerski państwa Makiełów. Trzeci od lewej stoi Teodor..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, salon fryzjerski państwa Makiełów. Trzeci od lewej stoi Teodor Makieła, obok małżonka-Magdalena.

Grzes67 4 years, 1 month ago
Comments (0)