Gmina Kraszewice 1945-1990 r.

Zdjęcia z gminy Kraszewice wykonane w latach 1945-1990.

Zdjęcia