Gmina Ostrzeszów (bez miasta) 1945-1990 r.

Zdjęcia z gminy Ostrzeszów z wyłączeniem miasta wykonane w latach 1945-1990.

Photos