Gmina Czajków - Kościół parafialny po 1945 roku.

Zdjęcia kościoła parafialnego w Czajkowie wykonane po 1945 roku.

Photos