"Kurs przeciw-gazowy od 23-27 X 28 r. Odcinek drogi Ostrzeszów -Grabów."
Jeżeli..., stare zdjęcia -

"Kurs przeciw-gazowy od 23-27 X 28 r. Odcinek drogi Ostrzeszów -Grabów."
Jeżeli mieli Państwo przodka pracującego na kolei, to prosimy przyjrzeć się dokładnie fotografii może uda się kogoś rozpoznać.

Grzes67 3 years, 11 months ago
Comments (1)
krzysztof.zarzecki@o2.pl 3 years, 11 months ago

Możliwe, że na zdjęciu jest mój prapradziadek Franciszek Lis. Był on maszynistą parowozu wyuczonym zawodu w Niemczech. Ożenił się z pochodzącą z ul. Grabowskiej panią Czemplik i zbudował przy ul Wiejskiej 10 dom, w którym założył rodzinę. Wówczas praca na kolei była bardzo dobrze wynagradzana i panuje opinia, że porównywać ją można do dzisiejszej pensji pilota.