04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
..., stare zdjęcia -

04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
Ze zbiorów Jana Treśki.

Grzes67 3 weeks, 5 days ago
Comments (1)
Paweł Klóska 3 weeks, 4 days ago

Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat Antoni Hełka, posługiwali druhowie Jan Treśka i Bogdan Prymas.