04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
..., stare zdjęcia -

04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
Ze zbiorów Jana Treśki.

Grzes67 2 months, 1 week ago
Comments (1)
Paweł Klóska 2 months, 1 week ago

Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat Antoni Hełka, posługiwali druhowie Jan Treśka i Bogdan Prymas.