Lata trzydzieste, lokalizacja nieznana. Jeżeli to jest Ostrzeszów lub jakaś okol..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, lokalizacja nieznana. Jeżeli to jest Ostrzeszów lub jakaś okoliczna miejscowość, to prosimy o pomoc w ustaleniu miejsca zrobienia zdjęcia. Stoją od lewej: Antonina Świtoń, Helena Korszunowa (z domu Furmańska), Maria Bacik. Bardzo nam zależy na rozpoznaniu widocznych na fotografii mężczyzn, szczególnie pana z wąsikiem, którego znamy już z wielu innych zdjęć: chóru, SMK, TG Sokół i innych.
Ze zbiorów Patryka Jarosza.

Grzes67 2 weeks, 5 days ago
Comments (1)
Grzes67 1 week, 3 days ago

Zdjęcie zrobiono w okolicy obecnej ulicy Spokojnej, widoczne domy stoją przy ulicy Wiejskiej.