Dworek przy ulicy Kaliskiej, sierpień 1938 rok. Na schodach przy wejściu do drew..., stare zdjęcia -

Dworek przy ulicy Kaliskiej, sierpień 1938 rok. Na schodach przy wejściu do drewnianej altany stoją od lewej: Franciszka Idczakówna (po mężu Janiak), Jadwiga Tyc ( siostra Józefa i córka Wiktorii Błaszczyk), Józef Błaszczyk ( brat Jadwigi i syn Wiktorii Błaszczak), Wiktoria Błaszczyk ( żona Pawła-leśniczego w Wysocku Wielkim), Stanisława(?) Marczak z córką. Pani Marczak mieszkała w domu kolejowym za przejazdem, w kierunku Grabowa. Za piękną fotografię dziękujemy Grażynie Dolacie, za informację Janowi Taylorowi.

Grzes67 2 years, 1 month ago
Comments (1)
Włodek65 2 years, 1 month ago

Pierwsza osoba z prawej strony zdjęcia to moja babcia od strony ojca – Helena Marczak, z córką Zdzisławą, czyli moją ciocią. Zgodnie z informacją w opisie pod zdjęciem, dziadek i babcia mieszkali w domu kolejowym przy ulicy Grabowskiej 2, na parterze; mieszkałem tam także ja. Babcia Helena Marczak nazywała się z domu Marcinkowska; jej ojciec Jan Marcinkowski, czyli mój pradziadek, a także jej dwaj bracia – Stanisław i Władysław, byli leśnikami. Poza dwoma braćmi, babcia Helena miała dziesięć sióstr.