Stare zdjęcie z kategorii Ostrzeszów przed 1945 r. -
Comments (1)
Zbigniew Kajser 9 years, 5 months ago

Pieczęć na akcie notarialnym spisanym w 1904 r przez notariusza w Ostrzeszowie.