Stare zdjęcie z kategorii Ostrzeszów przed 1945 r. -
Comments (1)
Zbigniew Kajser 9 years, 5 months ago

Adolf Fuks Notariusz Ostrzeszowski ( niem. Schildberg) urzędujący na początku XX w. ( oryginalny podpis na akcie notarialnym sporządzonym w dniu 5 października 1904 r