Kościół św. Mikołaja, szkic z 1842 roku, autorstwa Kajetana Wincentego Kielisińs..., stare zdjęcia -

Kościół św. Mikołaja, szkic z 1842 roku, autorstwa Kajetana Wincentego Kielisińskiego.
Ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.
Skan z książki Ostrzeszów miasto znane i nieznane.

Grzes67 5 years, 8 months ago
Comments (0)