Wieczór zaręczynowy Stanisława Schlafke z Walentyną Zawadka. Fotografia wykonana..., stare zdjęcia -

Wieczór zaręczynowy Stanisława Schlafke z Walentyną Zawadka. Fotografia wykonana w domu rodzinnym narzeczonej w Ostrzeszowie. Rok powstania fotografii (1931?) jest w trakcie ustalania. Od lewej strony siedzą: pan Zawadka (ojciec narzeczonej), Bronisław Schlafke (ojciec narzeczonego), Marianna (Maria) Schlafke (matka narzeczonego), pani Zawadka (matka narzeczonej). Stoją od prawej strony: panna Zawadka (siostra narzeczonej, ze skrzypcami), Stanisław Schlafke (Król Kurkowy 1932 r.), Walentyna Zawadka (przyszła żona Stanisława Schlafke), NN, NN, NN.
Fotografię wykonał najprawdopodobniej Feliks Schlafke (brat Stanisława), którego szklane negatywy w ilości 115 sztuk posiadamy.
W tle widoczne portrety rodziców panny Walentyny Zawadki obok centralnie wiszącego wizerunku Tadeusza Kościuszki.
Bohdan Kaczmarek
Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski.

Grzes67 2 years, 8 months ago
Comments (0)