Listopad 1991 rok. Ulica Sikorskiego w czasie burzliwych przemian gospodarczych...., stare zdjęcia -

Listopad 1991 rok. Ulica Sikorskiego w czasie burzliwych przemian gospodarczych.
Foto. Dariusz Wrzalski.

Grzes67 2 weeks, 2 days ago
Comments (0)