Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Ostrzeszowie.
Początek lat trzydziestych.
Trz..., stare zdjęcia -

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Ostrzeszowie.
Początek lat trzydziestych.
Trzeci od lewej stoi: Józef Pisulla.
Drugi od lewej siedzi: Leonard Worsztynowicz, czwarty: Antoni Wodniakowski.
Pozostali panowie nie rozpoznani, chociaż twarze znajome z innych fotografii. W Was Szanowni Państwo ostatnia nadzieja by ci druhowie nie zostali anonimowi i zapomniani.

Grzes67 2 months, 3 weeks ago
Comments (0)