All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • Ostrzeszów 1971 rok. Pamiątkowy medal z okazji 25 lat Ludowych Zespołów Sportowych i VII ostrzeszowskiego crossu. Nadesłał Tomasz Gieczewski.

 • Rok ok. 1963, w pochodzie pierwszomajowym maszerują dzielne zuchy. Pierwszy z lewej: Andrzej Cichosz, drugi z prawej: Janusz Wodniakowski. Spróbujmy zidentyfikować jeszcze jakiegoś chłopca. Foto. Lucjan Palat.

 • 1 maja ok. 1963 roku, ulica Bohaterów Stalingradu. Spróbujmy rozpoznać maszerujących harcerzy. A może uda się wyłowić z tłumu znajomą twarz? Foto. Lucjan Palat.

 • 1 maja ok.1963 roku, ulica Bohaterów Stalingradu (Zamkowa). Może ktoś posiada wiedzę na temat maszerujących harcerek? Foto. Lucjan Palat

 • Rok ok.1963, ulicą Bohaterów Stalingradu (Zamkową) w pochodzie pierwszomajowym maszerują harcerze. Może uda się zidentyfikować jakiegoś druha, albo wśród widzów rozpoznamy znajomego? Foto. Lucjan Palat

 • Rok ok.1963, ulicą Bohaterów Stalingradu (Zamkową) w pochodzie pierwszomajowym maszerują harcerze. Może uda się zidentyfikować jakiegoś druha, albo wśród widzów rozpoznamy znajomego? Foto. Lucjan Palat

 • Rok 1932, wyprawa na Bałczynę. Ze zbiorów Marii Bacik (Wiza)

 • Początek lat 60-tych. Rodzina Rosińskich na spacerze przy figurze Matki Bożej, naprzeciwko Szkoły Drzewnej (obecnie ZSZ nr 1). Szkoła krótko przed pożarem, który wybuchł w lipcu 1963 roku i strawił prawie cały dach.

 • Rok 1987, obóz zuchów w Kobylej Górze. Rozpoznano: Stefanię Dolatę i Grzesia Szłapika. Spróbujmy ustalić pozostałych uczestników obozu.

 • Rok 1954, kościół farny. Do chrztu, małego Mareczka niesie Władysław Graf. Na ulicy Farnej zaparkował samochód, jest to taksówka o numerze 17, znana nam już z publikowanego wcześniej zdjęcia. Przy aucie stoi mężczyzna, może to kierowca? Jeżeli ktoś rozpozna bardzo prosimy o komentarz. Ze zbiorów rodziny Kasprzaków

 • Więcej