Wyprawa na Bałczynę, rok 1932.
Zdjęcie ze zbiorów Marii Bacik (z d. Wiza)

Grzes67 8 years, 1 month ago
Comments (0)