Fumowski hotel w 1997 roku.
Zdj. Grzegorz Kosmala., stare zdjęcia -

Fumowski hotel w 1997 roku.
Zdj. Grzegorz Kosmala.

Grzes67 4 years, 3 months ago
Comments (0)