Nabożeństwo u stóp klasztornej dzwonnicy przy figurze św. Józefa z Dzieciątkiem,..., stare zdjęcia -

Nabożeństwo u stóp klasztornej dzwonnicy przy figurze św. Józefa z Dzieciątkiem, celebruje proboszcz Antoni Hełka. Prawdopodobnie lata siedemdziesiąte.

Grzes67 7 years, 8 months ago
Comments (0)