Nabożeństwo przy dzwonnicy klasztornej, widoczna figura św. Józefa z Dzieciątkie..., stare zdjęcia -

Nabożeństwo przy dzwonnicy klasztornej, widoczna figura św. Józefa z Dzieciątkiem.Lata 50-te, może 60-te.

Grzes67 7 years, 8 months ago
Comments (0)