NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ-POSZLI
BO TAK CHCIELI
BO TAKIE DZIEDZICTWO WZIĄŁ
PO DZI..., stare zdjęcia -

NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ-POSZLI
BO TAK CHCIELI
BO TAKIE DZIEDZICTWO WZIĄŁ
PO DZIADKACH WNUK
NIKT NIE PYTAŁ O NIC,
A WSZYSCY WIEDZIELI
ZA CO IDĄ WALCZYĆ, KOMU PŁACIĆ
ZA CO IDĄ SPŁACIĆ SWEJ
OJCZYŹNIE DŁUG
Władysław Syrokomla


6 stycznia 1919 roku Powiatowa Rada Ludowa w Ostrzeszowie postanowiła sformować batalion którego dowództwo powierzono ppor. Stanisławowi Thielowi i przyłączyć się do trwającego od 27 grudnia 1918 roku powstania.

Na zdjęciu powstańcy wielkopolscy na ostrzeszowskim odcinku frontu.
zdj. ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 7 years, 4 months ago
Comments (1)
Marek Makieła 6 years ago

Sentencja z Pomnika Poległych Powstańców Wielkopolskich nie jest autorstwa Władysława Syrokomli, ale fragmentem z wiersza "A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć" autorstwa Edwarda Słońskiego, który urodził się 23.10.1872 w Zapasiszkach w Inflantach Polskich. Zmarł w biedzie i zapomnieniu 24.07.1926 w Warszawie.
Nauki pobierał w Kazaniu, Wilnie i Warszawie uzyskując zawód dentysty. Za działalność socjalistyczną był więziony już w XIXw. Na początku 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich, później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.
Gdy Polska uzyskała niepodległość porzucił wyuczony dotąd zawód dentysty na rzecz pracy literackiej i wydawniczej.
Podczas I wojny światowej tworzył poezję patriotyczną związaną z Legionami. Później pisał też książki dla dzieci i młodzieży.