Zdjęcie z VI lub VII klasy, rok 1947?49. Siedzą od lewej strony:p. Stanisław Szu... -

Zdjęcie z VI lub VII klasy, rok 1947?49. Siedzą od lewej strony:p. Stanisław Szubert, p. Kazimiera Nowicka, p.Edward Nowicki, p.Jan Kaczmarek-kierownik szkoły, p.Janina Szymańska-wychowawczyni klasy i p.Stanisław Kempa. Na samej górze woźny szkolny pedel pan Siedlecki, który przez pierwsze lata dużym dzwonkiem ogłaszał przerwy. Mieszkał także na terenie szkoły. Później wprowadzono techniczne usprawnienie-dzwonek elektryczny.Najwyżej stojący uczeń, to syn burmistrza miasta Zbigniew Witwicki.
Określenie innych osób wymagało by wprowadzenia numeracji.
Sylwester Adamski.

Sylwester Adamski 6 years, 4 months ago
Comments (1)
Grzes67 6 years, 4 months ago

Pomiędzy p. Szymańską a p. Kempą stoi chłopiec o bląd własach jest to Jan Przygoda, obok stoi Wacław Rubik i Ignacy Bilicki.