Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, prawdopodobnie rok 1954.
1-Danut..., stare zdjęcia -

Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, prawdopodobnie rok 1954.
1-Danuta Cuprych, 2-Marlena Kobzda, 3-Mirosława Majchrzycka 4-Małgorzata Pacanowska, 5- Zbigniew Liber, 6-Ada Mocek
7-?, 8-?, 9-?, 10-Małgorzata Stekiel, 11-Mieczysław Rabiega(?), 12-?, 13 ss Tadea Trębicka, 14-?, 15-Antoni Sauer, 1Obałek. 17-Krystyna Liber, 18-Majchrzycki, 19- Hanna Mieszała, 20-?, 21-?, 22-Wojciech Madeja, 23-Aleksandra Szubert, 24-Bogusław Kaczmarek, 25-Danuta Solarek, 26-Maria Lenartowska , 27-Janina Świtoń (Nanka), 28-Duży, 29-Magdalena Czajkowska, 30-Grażyna Motyl, 31-Alicja Motyl, 32-Stanisław Kaczmarek, 33-Krystyna Przygoda, 34-?, 35-?, 36-Duża, 37-Luiza Motyl, 38-Czajkowska, 39-Elżbieta Czajkowska, 40-Szubert, 41- ss Teofila Woźnialowska, 42-Kaczmarek, 43-Cuprych, 44-Stekiel, 45-Kaczorowska, 46- Majchrzycka, 47-Majchrzycka, 48- Maria Fluder, 49-?, 50-?,
51-Obałek(?), 52-Obałek(?), 53-Świtoń, 54-Madeja, 55-?, 56-Przygoda, 57-?, 58-?, 59-Helena Matysik, 60- Jacek Matysik.
Miło nam będzie, jeżeli uda się uzupełnić brakujace nazwiska i imiona. Przepraszamy jeżeli wkradły się jakieś błędy i oczywiście prosimy o ich poprawienie. Za zdjęcie i pomoc w jego opisie dziękujemy Pani Grażynie Konarskiej (z d. Motyl) i Panu Jackowi Matysikowi.

Grzes67 5 years, 10 months ago
Comments (0)