Sierpień 1934 rok, widok z wieży ciśnień na cegielnię na Budach. Dobrze widoczna..., stare zdjęcia -

Sierpień 1934 rok, widok z wieży ciśnień na cegielnię na Budach. Dobrze widoczna ulica Pogodna i okoliczne pola po zakończonych żniwach. U dołu, w miejscu gdzie obecnie stoją Zakłady Drobiarskie, znajdują się drewniane pawilony z boksami, pobudowane specjalnie na Wystawę Rolno Przemysłową, tutaj wystawiano konie przeznaczone dla wojska. Po zakończeniu wystawy aż do wybuchu wojny, raz w roku odbywały się "remonty" czyli handel końmi dla potrzeb wojska. Podobno w czasie okupacji niemieckiej były tu warsztaty samochodowe. Dym z pary, który widoczny jest na zdjęciu wydobywa się z syreny okrętowej, wyjącej na fajrant, którą właściciel cegielni, pan Władysław Stopa zakupił na wybrzeżu, jeżdżąc w interesach do Gdyni, bo miasto to budowane było również z ostrzeszowskiej cegły. Syrena była tak głośna, że miejscowi chłopi, wytoczyli panu Stopie proces za zakłócanie ciszy i płoszenie koni.

Grzes67 5 years, 6 months ago
Comments (0)