Poznań 13.11. 1985 r.
List Ignacego Mosia do Stefana Szkaradkiewicza, proboszcz..., stare zdjęcia -

Poznań 13.11. 1985 r.
List Ignacego Mosia do Stefana Szkaradkiewicza, proboszcza parafii farnej w Ostrzeszowie w sprawie naprawy, zniszczonego w czasie wojny, pomnika Tadeusza Kościuszki.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 3 years, 1 month ago
Comments (0)