Gazeta Warszawska z 27 maja 1934 roku informuje o sprowadzeniu relikwii św. Jana..., stare zdjęcia -

Gazeta Warszawska z 27 maja 1934 roku informuje o sprowadzeniu relikwii św. Jana Bosko do Ostrzeszowa. Podpisy pod zdjęciami: J.E. ks. Kardynał Hlond pośród młodzieży szkolnej.
Sztandar gimnazjum OO. Salezjan poświęcony przez ks. kardynała.
Procesja z relikwiami.

Grzes67 2 years, 10 months ago
Comments (0)