Październik 1977 rok, uroczystość nadania FUM-owi imienia Rewolucji Październiko..., stare zdjęcia -

Październik 1977 rok, uroczystość nadania FUM-owi imienia Rewolucji Październikowej.
W latach 1974-1980 pełna nazwa zakładu brzmiała:
Fabryka Obrabiarek Specjalnych
PONAR-Poznań
Zakład nr 5
Fot. Marek Dytfeld.

Grzes67 9 months, 4 weeks ago
Comments (0)