Na zdjęciu z ok. 1970 roku rozpoznano pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożyw..., stare zdjęcia -

Na zdjęciu z ok. 1970 roku rozpoznano pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Cechu Rzemiosł Różnych oraz rzemieślników. Nieznane są nam okoliczności i miejsce powstania zdjęcia, jeżeli ktoś dysponuje taką wiedzą i potrafi jeszcze kogoś rozpoznać to prosimy o informacje.
1-NN, 2-Wacław Gołębiowski, 2-NN, 4-NN, 5-Guzenda, 6-Tadeusz Możdzanowski, 7-Henryk Puterczak, 8-Zofia Liber, 9-NN, 10-Dolata, 11-NN, 12-NN, 13-Jezuita, 14-Pazdyga, 15-Stefańska, 16-Janusz Prusinkiewicz, 17-Roch Gruszka, 18- Teofil Telega,19- Czesław Motyl, 20- Adam Cieplik, 21- Danuta Pentoś, 22- Jan Witwicki, 23-NN, 24- Marian Kubiaczyk, 25-NN, 26-NN.

Grzes67 4 years, 8 months ago
Comments (4)
Aneta 2 years, 8 months ago

18- Henryk Telega brat mojej babci

Grzes67 4 years, 8 months ago

Grażyna Konarska. Nr 3 to Pan Idzi Trafara, a nr 4 Pan Feliks Hirse.

Grzes67 4 years, 8 months ago

25- Stanisława Kuberska

Grzes67 4 years, 8 months ago

Robert Mielcarek. Z nr 3 pan Ponitka z Meszyn