Chór kościelny "Moniuszko"
Połowa lat pięćdziesiątych, zdjęcie zrobione w wejśc... -

Chór kościelny "Moniuszko"
Połowa lat pięćdziesiątych, zdjęcie zrobione w wejściu na plebanię kościoła farnego, od strony ogrodu. Autorem fotografii jest Franciszek Feige.
1- Franciszek Kozłowski, 2- Stefan Jędrzejak, 3- ks. Stanisław Walkowiak, 4- ks. proboszcz Franciszek Komorowski, 5- Stanisław Zborowski, organista, 6- Tomasz Stojecki, 7- Wincenty Kozłowski, 8- Stefan Hazubski, 9- Czesław Niesobski, 10- Weronika Wilk, 11- Teresa Wilk, 12- Łucja Mazurkiewicz, 13- Wanda Gorzka, 14- ...Modrzyńska, 15- NN, 16- Sabina Mamys, 17- ...Rybarczykówna, 18- Hela... 19- Zofia Kaczmarek, 20- ...Kurka(?), 21- Zofia Jędrzejak z.m. Świergiel, 22- Maria Wrzalska z.m. Karasińska, 23- NN, 24- ...Modzyńska, 25- NN, 26- NN, 27- Maria Pichet, 28- Krystyna Chowańska z.m. Juszczak, 29- Janina Szkopek, 30- ...Hazubska z.m. Kurzawa, 31- ...Sokołowska, 32- ...Mikołajczyk, 33- NN, 34- NN, 35- NN, 36- Stanisława Knopik z d. Golus, 37- NN, 38- Waleria Witkiewicz z.m Kupczyk. 39- Teresa Marszałek z d. Rossa, 40- NN, 41- Jan Woryma, 42- Stanisław Pilarczyk, 43- Sylwester Wieczorek, 44- Czesław Knopik, 45- ...Gruszka 46- Kazimierz Blok, 47-Władysław Spychalski, 48- Czesław Kasprzak, 49- Leon Cebula, 50- Wacław Karasiński, 51 Tomasz Mamys, 52- Antoni Kupczyk,
Przepraszamy za ewentualne błędy, których zapewne nie ustrzegliśmy się, prosimy o ich poprawienie i o uzupełnienie imion i nazwisk. Pilnie poszukujemy zdjęć chóru i informacji na temat jego historii i działalności. Dziękujemy wszystkim Państwa za dotychczas dostarczone fotografię i informacje na temat członków zespołu.

Grzes67 4 years, 5 months ago
Comments (0)