04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
..., stare zdjęcia -

04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
Ze zbiorów Jana Treśki.

Grzes67 5 months, 2 weeks ago
Comments (1)
Paweł Klóska 5 months, 2 weeks ago

Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat Antoni Hełka, posługiwali druhowie Jan Treśka i Bogdan Prymas.