DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI OGRODNICZYCH W OSTRZESZOWIE
1910-1988
Praca monografic..., stare zdjęcia -

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI OGRODNICZYCH W OSTRZESZOWIE
1910-1988
Praca monograficzna wydana staraniem Związku Ogrodniczego w Ostrzeszowie.
Kępno-Syców-Wieruszów
z okazji jubileuszu 75-lecia działalność organizacji ogrodniczej.
1910-1988
Praca zespołowa
mgr Józef Michnik
Lech Borowicz
Bolesław Zimorski
.
Ze zbiorów Józefa Ponieckiego.

Grzes67 3 years, 11 months ago
Comments (0)