Pierwszy września 1939 roku, niemieccy żołnierze zrywają ze ściany ostrzeszowski..., stare zdjęcia -

Pierwszy września 1939 roku, niemieccy żołnierze zrywają ze ściany ostrzeszowskiego Ratusza symbole państwa polskiego.
Przed wojną w Ratuszu znajdował się posterunek policji.
Zdj. z portalu internetowego.

Grzes67 3 years, 7 months ago
Comments (0)