Dzwony Klasztor w Ostrzeszowie
Warte zobaczenia historyczne dzwony.
Uprzejmie ..., stare zdjęcia -

Dzwony Klasztor w Ostrzeszowie
Warte zobaczenia historyczne dzwony.
Uprzejmie informuje o znalezionym dokumencie, w którym znajduje się informacja dotycząca dzwonu z Wrocławia.
Dokument otrzymałem z Archiwum Państwowego. Zawiera ponad 500 stron. Obejmuje wydatki Konwentu Bernardynów w Ostrzeszowie w latach 1726 do 1778.
Dzwon 1759 Gerstner Wroclaw
Dzwon odlany we Wrocławiu w 1759 przywieziono do „Ostrzeszowa” w Lutym 1760
W tym samym miesiącu: Kapelan Sufragański i sługa jego… co myślę ze nastąpiło poświecenie dzwonu przez tego kapelana.
Ludwisarz wrocławski Gerstner otrzymał 1777 florenów polskich i 6 groszy.
JAN TAYLOR.
Foto. Grzegorz Kosmala

Grzes67 1 year, 3 months ago
Comments (0)