Dzwony Klasztorne w Ostrzeszowie
Warte zobaczenia historyczne dzwony.
Dzwon 17..., stare zdjęcia -
 

Dzwony Klasztorne w Ostrzeszowie
Warte zobaczenia historyczne dzwony.
Dzwon 1779 Schlenckermann Poznań
Dokument 521. September 1778
Prawdopodobnie data zamówienia dzwonu.
We wcześniejszych wydatkach Poznań nie występuje.
JAN TAYLOR
Foto. Grzegorz Kosmala

Grzes67 1 year, 3 months ago
Comments (0)