03,08,1933, zdjęcie z uroczystości przyznania tytułu Honorowego Obywatela Ostrze... -

03,08,1933, zdjęcie z uroczystości przyznania tytułu Honorowego Obywatela Ostrzeszowa Janowi Dirske. Panowie stoją na ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza), przed kościołem farnym. Rozpoznano: 1 Marian Malinowski-właściciel Gazety Ostrzeszowskiej, 2 Franciszek Szczepański- kierownik szkoły podstawowej, 3 JAN DIRSKA, 4 Paweł Seydak-burmistrz Ostrzeszowa, 5 Nicefor Dąbrowiecki- starosta powiatu Kępińskiego.
Jan Dirska 1854-1941. Przemysłowiec, działacz społeczny, członek i sponsor Towarzystwa pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego, prezes Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej, w okresie zaboru pruskiego członek Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a w latach 1910-1913 jej przewodniczący, w latach 1919-1920 pierwszy polski burmistrz Ostrzeszowa, 1924-1928 dyrektor Banku Ludowego w Ostrzeszowie. Honorowy Obywatel Miasta od 03.08.1933 roku.
Ze zbiorów Marii Moś.

Grzes67 8 months, 1 week ago
Comments (0)