Druga połowa lat trzydziestych. Widok na Ostrzeszów z okolicy posesji państwa St..., stare zdjęcia -

Druga połowa lat trzydziestych. Widok na Ostrzeszów z okolicy posesji państwa Stafeckich przy ulicy Kolejowej (obok ronda). Na wprost widoczna kaflarnia Tomasza Stasierskiego, powstała w 1935 roku (obecnie FCB). Po lewej fabryka, w której przed wojną podobno produkowano mydło, czyli przodek POLLENY.
Ze zbiorów Lucyny Kaszper, udostępnione przez Muzeum Regionalne.

Grzes67 5 months, 1 week ago
Comments (0)