Kościół Farny i plac Kazimierza z metalowymi stołami otaczającymi targowisko.
Z..., stare zdjęcia -

Kościół Farny i plac Kazimierza z metalowymi stołami otaczającymi targowisko.
Zdj. ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 7 years, 10 months ago
Comments (0)