I maja 1970 roku, ulica Boh. Stalingradu. Za Żukiem reklamującym Fabrykę Urządze..., stare zdjęcia -

I maja 1970 roku, ulica Boh. Stalingradu. Za Żukiem reklamującym Fabrykę Urządzeń Mechanicznych podążają w pochodzie pracownicy fabryki..Dobrze widoczny fragment drogi przeznaczony dla rowerzystów.
Zdj. Cz. Bojszczak ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 7 years, 5 months ago
Comments (0)