1 maja 1961 roku. Na balkonie przychodni zdrowia przy ulicy Bohaterów Stalingrad..., stare zdjęcia -

1 maja 1961 roku. Na balkonie przychodni zdrowia przy ulicy Bohaterów Stalingradu (obecnie Zamkowa), przy własnoręcznie namalowanym transparencie stoją od lewej: p. Frykowski, mieszkał w tym budynku, p. Klekot - kierownik przychodni i Bolesław Idziek - główny księgowy przychodni.

Grzes67 7 years ago
Comments (0)