Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi  z czasów  gdy  Bałczyna dzierżył... -

Rogaszyce, droga na Bałczynę. Zdjęcie pochodzi z czasów gdy Bałczyna dzierżyła tytuł najwyższego wzniesienia województwa poznańskiego. Lata pięćdziesiąte.
Zdj. ze zbiorów Małgorzaty Malskiej.

Grzes67 3 years, 8 months ago
Comments (1)
Sylwester Adamski 3 years ago

Na Bałczynę chodziło się inną polną drogą, która za wodociągiem skręcała w prawo.