Ostrzeszowski basen w latach sześćdziesiątych. W widocznej na fotografii drewnia..., stare zdjęcia -

Ostrzeszowski basen w latach sześćdziesiątych. W widocznej na fotografii drewnianej budce, mieściła się kasa biletowa. St. szer. z lewej strony to pan Jerzy Kałużny, który podzielił się z nami tym pamiątkowym zdjęciem.

Grzes67 3 years, 7 months ago
Comments (0)